ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
16 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,008 อ่าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.40 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน“ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์ วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 ณ ลานพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี เป็นการแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มอบเกียรติบัตรแผ่นทองคำให้กับบุคคลสำคัญ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะจัดตั้งแต่วันที่ 14 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้พื้นเมืองภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1,000,000 บาท และสนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี จำนวน 500,000 บาท