ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดกิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 อำเภอเมืองจันทบุรี
26 ก.พ. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,004 อ่าน

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมขับเคลื่อนและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพิ่มศักยภาพวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ส่งเสริมอาชีพในชุมชนอยู่อย่างยั่งยืน ประจำปี 2558 อำเภอเมืองจันทบุรี โดยมี นายทรงยศ เสือสกุล ว่าที่ ร.ต.ธีรพงษ์ คำรอด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเมืองจันทบุรี พ.จ.อ.ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร แพทย์ของอำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมงาน