ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันสตรีสากลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 3 ”
10 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,269 อ่าน

วันที่ 8 มีนาคม 2558 ที่ลานขนถ่ายสินค้า อบจ.จันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันสตรีสากลจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิด “ ชาวจันทบุรีร่วมสร้างความดีถวายพ่อหลวง ครั้งที่ 3 ” โดยมี นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรีกล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ส่งเสริมความปรองดอง สมานฉันท์ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงของเด็ก เยาวชน เด็กจันท์พันธุ์ใหม่ การแสดง ชุดวันพรุ่งนี้ของเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดเขาตาหน่วยและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด มอบประกาศเกียรติคุณแก่สตรีดีเด่น 10 อำเภอ มอบประกาศเกียรติคุณครอบครัวอบอุ่น 2 ครอบครัว หลังจากนั้นได้ร่วมกันถือศีล ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลฯโดยมีพระราชจันทโมลี เจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เสร็จแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้นำ คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดจันทบุรี และผู้ร่วมงาน ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร่วมร้องเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา เพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซุ้มย้อนรำลึกวิถีไทยสาธิตการประกอบอาหารคาว หวาน ซุ้มเกษตรพอเพียงวิถีไทย ซุ้มส่งเสริมการท่องเที่ยว การตรวจสุขภาพ ให้ความรู้เรื่องตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยตนเอง การจำหน่ายสินค้า OTOP และสินค้าของกลุ่มสตรีส่งเสริมการประกอบอาชีพ พร้อมกันนี้ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มอบเงินสนับสนุนในการจัดงานในครั้งนี้ จำนวน 1,500,000 บาท