ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน และการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1
24 มี.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,117 อ่าน

วันที่ 24 มีนาคม 2558 ที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน และการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 โดยมี นาวาโท ทนงศักดิ์ จันทร์งาม หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน นักเรียน และประชาชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ในการจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและครอบครัว ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ประชาชนชาวเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว ได้เข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคมและส่วนรวม ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 250 คน รวมผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน ซึ่งจะดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน 2558