ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา “กิจกรรม ร้อยใจชาวจันท์ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร”
3 เม.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,341 อ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2558นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา “กิจกรรม ร้อยใจชาวจันท์ 60 พรรษา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร” ณ อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี โดยนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมได้มอบโล่เกียรติคุณ ผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมให้แก่นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี) รวมทั้งได้มอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในงานวันอนุรักษ์มรดกไทยให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) อีกด้วย