ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 \"กิจกรรมร่วมใจพัฒนาพื้นที่เพื่อความปรองดองในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี\"
21 เม.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,069 อ่าน

วันที่ 21 เมษายน 2558 ที่หอประชุมอำเภอสอยดาว นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 "กิจกรรมร่วมใจพัฒนาพื้นที่เพื่อความปรองดองในเขตพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี" พร้อมร่วมเสวนาแนวทางการปฏิรูปที่ท้องถิ่นต้องการ รวม 11 ประเด็น โดยมี นายวิวัฒน์ สุภาพ นายอำเภอสอยดาว พันตำรวจเอก ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสอยดาว นาวาโท กายสิทธิ์ วงศ์ดินดำ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนและประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จังหวัดจันทบุรี และร.ต.ต.ปัญญวัฒน์ กระทุ่มเขต ประธานศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มสตรีอาสาพัฒนา สถาบันการศึกษา และประชาชนในเขตอำเภอสอยดาว เข้าร่วมงาน ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการเพิ่มช่องทางการนำเสนอปัญหาให้กับประชาชน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การติดตามตรวจสอบการบริหารราชการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ การรวมพลังเพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ที่มีประโยชน์ และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเชื่อมโยงการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายๆ อันจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ขยายผลสู่พื้นที่ต่างๆ ในจังหวัดจันทบุรี ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกันนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และผู้เข้าร่วมงานลงพื้นที่ทำกิจกรรมการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. และลานปูน หน้าที่ว่าการอำเภอสอยดาว