ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558
28 เม.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,234 อ่าน

วันที่ 28 เมษายน 2558 ที่หอประชุมอำเภอสอยดาว นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558 โดยมี นางสาวอัญชลี แจ่มแจ้ง ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสอยดาว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย สมาชิกชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอสอยดาว เข้าร่วมงาน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ ให้กับชมรม อสม.อำเภอสอยดาว เพื่อจัดการอบรมเพิ่มพัฒนาศักยภาพบุคลากร เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุข และส่งเสริมความรู้ ทักษะความสามารถในการดูแลสุขภาพของประชาชน และประสบการณ์ในมาตรฐานในการดำเนินงานสาธารณสุข รวมถึงให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างขวัญกำลังใจสู่การทำงานให้มีคุณภาพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย อสม.และเครือข่าย จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน โดยภายหลังพิธีเปิดโครงการอบรม ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อบทบาทที่มีความรับผิดชอบ อสม.จากนางลำไย เวชทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอสอยดาว อีกด้วย