ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการพัฒนาผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพให้คนพิการในจังหวัดจันทบุรี”
19 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,193 อ่าน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้พิการในชุมชนจังหวัดจันทบุรี “กิจกรรมอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพให้คนพิการในจังหวัดจันทบุรี” โดยมีนายกองสิน แรงดี นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งในการจัดโครงการในครั้งมีเพื่อให้คนพิการได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ เรื่องนำวัตถุดิบในชุมชนมาเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปการผลิตและมีตลาดรองรับ มีอาหารสำหรับบริโภคและทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ และให้คนพิการได้ตระหนักรู้คุณค่าของตนเองในการประกอบอาชีพตามศักยภาพของตนเองแต่ละบุคคล สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายองค์กรคนพิการ พร้อมทั้งให้คนพิการได้พบปะและร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในองค์กรเครือข่ายคนพิการ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 309,450 บาท ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งมีเครือข่ายองค์กรคนพิการในจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาอาชีพ จำนวน 100 คน จากอำเภอ ได้แก่ อำเภอมะขาม อำเภอนายายอาม อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอโป่งน้ำร้อน และอำเภอสอยดาว ทั้งนี้ในงานจะมีกิจกรรมการให้ความรู้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็น การเลี้ยงไก่ การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์ และการปลูกไผ่ตง/ไผ่หวาน อีกด้วย