ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกอบจ.จันทบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงานอบต.ยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
18 มิ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 2,117 อ่าน

วันที่ 18 มิถุนายน 2558 ที่ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ในฐานะนายกสมาคมสตรีอาสาจังหวัดจันทบุรี และนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมต้อนรับนางวาสนา กลิ่นพยอม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม และคณะสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลยายชา โดยทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายเกี่ยวกับหลักยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้กับทางผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานได้ฟัง ทั้งนี้ทางนายกสมาคมสตรีอาสาจังหวัดจันทบุรี ยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลในการบริหารจัดการและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีดีเด่นของจังหวัดจันทบุรี อีกด้วย