ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี
26 มิ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 975 อ่าน

วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พ.จ.อ. ณัฐนันท์ เรืองไพศาล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลต่อต้านยาเสพติด จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดจันทบุรี ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและเวทีให้เยาวชน ประชาชนทั่วไปจากทุกอำเภอในจังหวัดจันทบุรี ได้รับความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แสดงความสามารถและผลงานเด่นของตนเองในการประกวดเพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดในการประกวด TO NUMBER ONE ระดับภาค และระดับประเทศ พร้อมกันนี้ยังเป็นการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจ ถึงผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของชมรม TO BE NUMBER ONE อีกด้วย โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็น การจัดนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ประกวด TEEN DANCERCISE CHANTABURI CHAMPIONSHIP ประกวดวาดภาพ ประกวดคำขวัญ และประกวดเรียงความ