ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสัมมนากิจกรรมบูรณาการ การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร
10 ก.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 864 อ่าน

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ สุวรรณหิตาธร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนากิจกรรมบูรณาการการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารและพัฒนาความสัมพันธ์ของการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาดังกล่าว