ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการฝึกอบรบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2558
20 ก.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 976 อ่าน

วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรบโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพขององค์กรสตรีจังหวัดจันทบุรี "มหกรรมสืบสานภูมิปัญญา สร้างสรรค์ความดี ของสตรีเมืองจันท์" ประจำปี 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมืองจันทบุรี โดยมี นายทรงยศ เสือสกุล สจ.เขต 1 อำเภอเมืองจันทบุรี ว่าที่ร้อยตรี ธีรพงษ์ คำรอด สจ.เขต 3 อำเภอเมืองจันทบุรี และนายวีรภัทร์ กีรติโภฌานันท์ สจ.เขต 5 อำเภอเมืองจันทบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้ จำเป็นต้องมีการรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยที่มีมาแต่ในอดีต ทั้งในด้านอาหารและประเพณี วัฒนธรรม ให้กับเยาวชนในอนาคตต่อไป พร้อมกันนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มอบงบประมาณสนับสนุน จำนวน 350,000 บาท ให้กับทางคณะกรรมการสตรีอำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดโครงการในครั้งนี้