ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดงานสัมมนาการจัดตั้งกลุ่มเสริมพลังในพื้นที่ใหม่และการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการ (กลุ่มเด็กพิการทางสมอง)
4 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 820 อ่าน

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 ที่เดอะเนเชอรัลการ์เด้น รีสอร์ท อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการจัดตั้งกลุ่มเสริมพลังในพื้นที่ใหม่และการอบรมให้ความรู้การส่งเสริมพัฒนาการ (กลุ่มเด็กพิการทางสมอง) โดยมี นายสุบิน จันทะคัด ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเด็กพิการให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยเติมองค์ความรู้การดูแลและเทคนิคการกระตุ้นพัฒนาการต่างๆ ให้กับครอบครัว ผู้ดูแล ผู้ปกครอง เด็กพิการ เพื่อนำไปปฏิบัติใช้ได้ และให้ผู้ดูแลเด็กพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนพิการ ที่ควรจะได้รับสิทธิต่างๆ พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับเด็กพิการและครอบครัว อีกด้วย