ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2558
4 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,052 อ่าน

กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2558วันที่ 4 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี คนที่ 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนสิงหาคม 2558 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภัคดีและเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับเทศบาลเมืองจันทนิมิต จัดกิจกรรมทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านพักองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี (หลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี) อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำให้ภูมิทัศน์น่าอยู่อาศ้ย