ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน และการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 6
21 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,233 อ่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “กิจกรรม 1 ไร่ 1 แสน และการพึ่งพาตนเองตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่ 6 พร้อมด้วย น.อ.สุรพงษ์ พรหมแพทย์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ โดยมี นาวาโท ทนงศักดิ์ จันทร์งาม หัวหน้าส่วนการฝึกและศึกษาหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินและครอบครัว ตลอดจนปลูกจิตสำนึกให้กับกำลังพลในสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ประชาชนชาวเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาว ได้เข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์ต่อสังคมและส่วนรวม ทั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ให้กับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จำนวน 6 รุ่น รุ่นละ 250 คน