ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “อบจ.จันทบุรี SPORT LANDMARK ต้านยาเสพติด”
21 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,175 อ่าน

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ที่ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมแถลงข่าวกิจกรรม “อบจ.จันทบุรี SPORT LANDMARK ต้านยาเสพติด” โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี และสนับสนุนให้เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และหันมาออกกำลังกายเล่นกีฬามากขึ้น ทั้งนี้จะมีกีฬาที่ทำการแข่งขัน 2 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันบาสเกตบอล 3 คน (Street 3x3) จะทำการแข่งขันที่สนามบาสเก๊ตบอลชั่วคราว ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และการแข่งขันมอเตอร์ไซด์ทางเรียบ (Dragbike) ณ บริเวณน้ำพุ หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สำหรับงานอบจ.จันทบุรี SPORT LANDMARK ต้านยาเสพติด จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 นี้