ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี สนับสนุนงบประมาณในโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเขาสิงห์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1.550 กิโลเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
31 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,136 อ่าน

วันที่ 28 สิงหาคม 2558 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการเปิดโครงการก่อสร้างถนนสายเขาสิงห์ ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร ยาว 1.550 กิโลเมตร หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง รวมทั้งสิ้น 3,394,623.60 บาท เพื่ออำนวยความสะดวกในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะเดิมเป็นถนนลูกรัง มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่สายเขาสิงห์ ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง ทั้งสิ้น 105 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2557 ถึง 1 เมษายน 2558 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนเครื่องจักรกล วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างถนน และนายอุทัย เพ่งจิตต์ นายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว - พลอยแหวนเป็นผู้นำชาวบ้านในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างถนนเส้นนี้