ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สนุนงบประมาณ จำนวน 6,056,200 บาท ในการจัดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 12
8 ธ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 820 อ่าน

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ที่ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์กาบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมมอบเงินสนุนงบประมาณ จำนวน 6,056,200 บาท ให้กับนายภูเก็ต คุณประภากร นายกสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เพื่อใช้ในการจัดงานในครั้งนี้ หลังจากนั้น นายกิตติ กันทรวิชัยวัฒน์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในฐานะประธานการจัดงาน กล่าวรายงาน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด จันทบุรีสู่เศรษฐกิจอาเซียน ที่มุ่งเน้นขยายฐานการตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมทั้งยกระดับและพัฒนาศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของจังหวัดจันทบุรี กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยมี พลเรือโท ธนะกาญจน์ ใคร่ครวญ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นายจำลอง สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้แทนจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก และประธานจัดงานงานเปิดโลกอัญมณีและของดีเมืองจันท์ ครั้งที่ 12 ได้เข้าร่วมเปิดงาน สำหรับภายในงานมีการแสดงแบบอัญมณีและเครื่องประดับจากนางแบบชั้นนำของประเทศ มีการจัดแสดงนิทรรศการร้อยเรียงเรื่องราวอัญมณีและเครื่องประดับ รวมทั้งภูมิปัญญาการเผาและเจียระไนพลอยที่ทำให้จันทบุรีเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ จับคู่เจรจาธุรกิจการค้ากับกลุ่มประเทศอาเซียน การออกบูธจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับจากโรงงานภายใต้แบรนด์คุณภาพ พลอยจันท์ กว่า 100 บูธ บูธจำหน่ายพลอยก้อนจากแอฟริกา ภาพยนตร์ 3 มิติ บอกเล่าเรื่องราวอัญมณีเมืองจันท์ พิพิธภัณฑ์และเครื่องประดับที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในเอเชีย รวบรวมอัญมณีมีค่าและหายาก บริการตรวจสอบอัญมณี ฟรี / ชม ชิม ช้อป สินค้าโอทอป และอาหารพื้นเมืองจันทบูร