ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี มอบท่อ HDPE จำนวน 539 ท่อน งบประมาณจำนวน 3,346,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านคลองพอก หมู่ 8 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
11 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 620 อ่าน

วันที่ 29 ธันวาคม 2558 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มอบท่อ HDPE จำนวน 539 ท่อน งบประมาณจำนวน 3,346,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านคลองพอก หมู่ 8 ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสำหรับใช้ในครัวเรือน สำหรับรายละเอียดการมอบท่อครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้ง ที่บริเวณหมู่ 8 ตำบลทับช้าง ซึ่งเป็นท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6.3 PE 100 จำนวน 539 ท่อน ความยาว 7,000 เมตร สำหรับใช้ในการทำท่อลำเลียงน้ำระบบประปาภูเขา ไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ จำเป็นที่จะต้องมีน้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งหากการดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถครอบคลุมใช้ใช้น้ำของชาวบ้านในพื้นที่ตำบลทับช้างได้กว่า 1,000 หลังคาเรือน