ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี มอบท่อ HDPE จำนวน 385 ท่อน งบประมาณจำนวน 3,540,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านเนินดินแดง หมู่ 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนลำไย
11 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 745 อ่าน

วันที่ 7 มกราคม 2559 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มอบท่อ HDPE จำนวน 385 ท่อน งบประมาณจำนวน 3,540,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่บ้านเนินดินแดง หมู่ 1 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนลำไย สำหรับรายละเอียดการมอบท่อครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้ง ที่บริเวณหมู่ 1 ตำบลเทพนิมิต ซึ่งเป็นท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 6.3 PE 100 ความยาว 5,000 เมตร สำหรับใช้ในการทำท่อลำเลียงน้ำจากคลองโป่ง ไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ที่จำเป็นจะต้องมีน้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค