ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพทักษะเด็กและเยาวชนและจัดประชุมสัมมนางานวันเด็กแห่งชาติของจังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559
11 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 704 อ่าน

วันที่ 9 มกราคม 2559 ที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน และนายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้อ่านสาสน์วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดจันทบุรี ได้รวมกลุ่มกันเพื่อแสดงพลังสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติ กล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องตามวิถีประชาธิปไตย และยังได้รับการพัฒนาทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคมเต็มตามศักยภาพและมีพฤติกรรมเหมาะสมตามวัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทุกระดับเป็นพลังที่เข้มแข็งและตระหนักให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติครั้งนี้ ได้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงของวงดนตรี FolkSong จากโรงเรียนเบญจมราชูทิศจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี การแสดง Be Taekwondo Show จากรายการ Thailand Got Talent การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการภาษาอังกฤษ โดย คุณนีน่า กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ พิธีกรรายการ English On Tour การแสดงของศิลปินนักร้อง ฮั่น The Star 8 การแสดงมายากลมหัศจรรย์มนตรา การแสดง Copy Man Show และบูทกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย