ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี มอบท่อ HDPE จำนวน 347 ท่อน งบประมาณจำนวน 3,186,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 10 บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมส
19 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 602 อ่าน

วันที่ 19 มกราคม 2559 นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นางนันทวรรณ ตั้งเกียรติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอโป่งน้ำร้อน ร่วมมอบท่อ HDPE จำนวน 347 ท่อน งบประมาณจำนวน 3,186,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 10 บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมสวนลำไย สำหรับรายละเอียดการมอบท่อครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้ง ที่บริเวณหมู่ 10 บ้านวังกระทิง ตำบลโป่งน้ำร้อน ซึ่งเป็นท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 10 PE 100 ความยาว 4,500 เมตร สำหรับใช้ในการทำท่อลำเลียงน้ำ ไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ที่จำเป็นจะต้องมีน้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค