ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559
21 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 816 อ่าน

วันที่ 21 มกราคม 2559 ที่ห้องประชุมค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นางสุวรรณา กอบตระกูล ตัวแทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย อาสาสมัครสาธารสุขอำเภอแหลมสิงห์ ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือข่ายในการดำเนินงานด้านสุขภาพ ซึ่งจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการพัฒนาระบบสุขภาพภาคประชาชนในชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน ทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยในวันนี้ได้มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขจากตำบลภายในเขตอำเภอแหลมสิงห์ เข้าร่วมอบรมจำนวน 260 คน ซึ่งจะรับฟังบรรยาย และร่วมทำกิจกรรมในฐานต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานเป็นกลุ่ม สานสัมพันธ์ เน้นความสามัคคี รวมทั้งแนวทางการทำงาน การทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม สนุกสานและได้สาระ ทั้งนี้ทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบงบประมาณสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท ให้กับทางคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแหลมสิงห์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการอบรม และร่วมมอบเข็มสดุดีให้แก่สมาชิกสาธารณสุขดีเด่นประจำตำบลภายในเขตอำเภอแหลมสิงห์ จำนวน 8 ตำบล อีกด้วย