ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ประจำปี 2559
22 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,037 อ่าน

วันที่ 22 มกราคม 2559 ที่สนามฟุตบอลหญ้าเทียมองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชน จังหวัดจันทบุรี กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายฐิติเทพ บุณยรัตพันธุ์ นายอำเภอแก่งหางแมว นายวันชัย แสงสุวรรณ นายกองค์องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว และคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้มีความเชี่ยวชาญในงานสุขภาพ ซึ่งจะเป็นการสร้างเสริม เติมพลัง สร้างทีมหมอครอบครัวในการทำงานในชุมชนอำเภอแก่งหางแมว ตลอดจนเป็นการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านให้พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน โดยในวันนี้ได้มีสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขจากตำบลภายในเขตอำเภอแก่งหางแมว เข้าร่วมอบรมจำนวน 350 คน ทั้งนี้ทางคณะกรรมการอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอำเภอแก่งหางแมว จะเดินทางไปศึกษาดูงาน ในระหว่าง วันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดเพชรบุรี