ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ฯ
27 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,531 อ่าน

นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี 2559 วันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน จันทบุรี มหานครผลไม้ ประจำปี 2559 (CHANTHABURI FRUITPITAL FAIR 2016) ครั้งที่ 4 /2559 ระหว่างวันที่ 21 – 29 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี โดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง หอการค้าจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเผยแพร่ของดีเมืองจันท์และผลไม้หลากหลายชนิดที่มีคุณภาพของจังหวัดจันทบุรีสู่ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอีกทั้งยังเป็นการระดมประสานความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการแก้ไขปัญหาผลไม้ และเป็นการส่งเสริมอาชีพ การสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการด้านต่างๆ ของจังหวัดจันทบุรี รวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น