ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนท่อ HDPE ให้กับเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง พื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี และพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง
28 ม.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 646 อ่าน

วันที่ 27 มกราคม 2559 องค์การบริการส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สนับสนุนท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 8 PE 100 ความยาว 952 เมตร งบประมาณจำนวน 554,064 บาท เพื่อใช้ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง และสนับสนุนท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 10 PE 100 ความยาว 2,500 เมตร งบประมาณจำนวน 1,770,000 บาทเพื่อใช้ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี และสนับสนุนท่อ HDPE จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 8 PE 100 ความยาว 1,000 เมตร งบประมาณจำนวน 582,000 บาท และ 2.ท่อ HDPE ขนาด 110 มิลลิเมตร ชั้น PN 8 PE 100 ความยาว 1,000 งบประมาณจำนวน 279,000 บาท เพื่อใช้ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง สำหรับการสนับสนุนท่อขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสวนทุเรียน เงาะ มังคุด