ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี การประชุมดำเนินโครงการวงเยาวชน จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจ เพิ่มทักษะความสามารถทางด้านดนตรีได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 750 อ่าน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ห้องประชุมไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เครือข่ายครูดนตรีสากลจันทบุรี เข้าร่วมประชุม โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มีการพูดคุยถึงการดำเนินโครงการวงเยาวชน จังหวัดจันทบุรี ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนที่มีความสนใจ และมีทักษะความสามารถทางด้านดนตรีได้มีโอกาสเรียนรู้และปฏิบัติเครื่องดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้แสดงศักยภาพทางดนตรีให้ปรากฏสู่สาธารณะ โดยการดำเนินกิจกรรมดนตรีในครั้งนี้ คณะผู้ริเริ่มโครงการ มีความพร้อมและมีศักยภาพในการบริหารจัดการที่สามารถนำประโยชน์มาสู่เยาวชนได้เป็นอย่างดี ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ เพื่อสร้างวงดุริยางค์หลักสำหรับบรรเลงในงานเทศกาลและพิธีต่างๆ ประจำจังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดกิจกรรมที่สร้างสรรค์สำหรับเยาวชน โดยใช้เวลาว่างร่วมกันทำกิจกรรมกลุ่ม และเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน ให้มีบทบาทร่วมกันในการสนับสนุนกิจกรรมวงดุริยางค์เยาวชนจังหวัดจันทบุรี ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ