ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี มอบท่อ HDPE ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ และหมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
17 ก.พ. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 766 อ่าน

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายณรงค์ ฐานธรรม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ และนายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมมอบท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 10 PE 100 ความยาว 2,000 เมตร งบประมาณจำนวน 1,416,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ 1 ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ และมอบท่อ HDPE ขนาด 160 มิลลิเมตร ชั้น PN 8 PE 100 ความยาว 5,000 เมตร งบประมาณจำนวน 2,910,000 บาท ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ เพื่อใช้ในการเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งอันสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สำหรับรายละเอียดการมอบท่อครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบเพื่อนำไปใช้ยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อปัญหาภัยแล้ง โดยจะใช้วิธีการทำท่อลำเลียงน้ำ ไปใช้ในพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่ชาวบ้านประกอบอาชีพทำสวนผลไม้ ที่จำเป็นจะต้องมีน้ำเพื่อบำรุงรักษาผลผลิตให้ได้คุณภาพตามความต้องการของตลาด รวมไปถึงการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค และบริโภค อีกด้วย