ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายซับตารี – สวนส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขนาน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการสัญจรไปมาของประชาชนในพื้นที่
1 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 980 อ่าน

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย ร.อ.หญิงสมจิต จึงตระกูล นายบุญญฤทธิ์ แก้วทอง นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอสอยดาว นายสมปอง โสมภีร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอเมืองจันทบุรี และนายศิริพงษ์ ศรีงาม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ดูการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ สายซับตารี – สวนส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขนาน เชื่อมหมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ความยาว1,500 เมตร โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้สอบถามปัญหาต่างๆ และให้กำลังใจชาวบ้านที่ได้มาร่วมมือกันร่วมใจกันก่อสร้างถนนเส้นนี้ ซึ่งชาวบ้านมีความรู้สึกยินดีและดีใจ ที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมคณะได้มาเยี่ยมชมการก่อสร้างถนน สำหรับการก่อสร้างถนนสายนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เครื่องจักรกลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเข้าดำเนินการอย่างเร่งด่วน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งในการพัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้า บรรเทาความเดือดร้อนจากการจราจร และให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา ตลอดจนให้ประชาชนเกิดความสามัคคี ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนตนเอง อีกด้วย