ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรีได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ชลประทานจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนน้ำและรถบรรทุกน้ำจำนวนกว่า 50 คัน เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสอยดาว
4 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,455 อ่าน

วันที่ 2 มีนาคม 2559 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่บริเวณหน้าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ร่วมปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำจำนวนกว่า 50 คัน เข้าช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวพี่น้องประชาชนประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดน้ำที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภค ทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดจันทบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี ชลประทานจังหวัดจันทบุรี และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนและเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาวอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้รถบรรทุกน้ำจำนวนกว่า 50 คันได้นำน้ำไปส่งยังประปาเทศบาลตำบลทรายขาวและประปาหมู่บ้านประตง เพื่อช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวกว่า 3,000 หลังคาเรือนได้มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคต่อไป