ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2559
14 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 799 อ่าน

วันที่ 10 มีนาคม 2559 นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โดยครั้งนี้ได้มีการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อใช้ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบภัยแล้ง ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 7 ล้านบาท ในการเช่ารถเพื่อขุดลอกคลองที่ตื้นเขินเป็นระยะเวลา 5,000 ชั่วโมง ออกกระจายตามพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ ที่อำเภอสอยดาว และอำเภอแก่งหางแมว