ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ เขื่อนคีรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (แพกลางน้ำ) เนื่องด้วยในวันอนุรักษ์น้ำโลก (World for water Day )
25 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,012 อ่าน

วันที่ 22 มีนาคม 2559 นาย ธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ณ เขื่อนคีรีธาร อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี (แพกลางน้ำ) เนื่องด้วยในวันอนุรักษ์น้ำโลก (World for water Day ) โดยนายบัญชา วัฒนวงศ์ นายอำเภอขลุง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำเขื่อนคิรีธาร และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ได้ลงพื้นที่สำรวจภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำเขื่อนคีรีธาร และได้ร่วมปล่อยพันธ์ปลาจำนวน 199,999 ตัว โดยมีโครงการในครั้งนี้ได้มี ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย หน่วยงานภาคและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก