ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จัดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2559
29 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 802 อ่าน

วันที่ 28 มีนาคม 2559 นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในการประชุมครั้งนี้นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์บริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 7,000,000 บาท ในโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่เกิดขึ้นในจังหวัดจันทบุรี โดยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี มีมติอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมจำนวน 7,000,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้ขออนุมัติใช้จ่ายฯ