ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2559 “กิจกรรมประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุและครอบครัว ระดับจังหวัด”
11 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 680 อ่าน

วันที่ 8 เมษายน 2559 ที่ลานขนถ่ายสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ประจำปี 2559 พร้อมด้วย นายพงศ์ศักดิ์ หลิวทวีสีประกาย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถและแสดงให้ทุกคนเห็นถึงพลังความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งความเข้มแข็งของผู้สูงอายุทุกคน อีกทั้งนายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ได้มอบประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น ประจำอำเภอ อำเภอละ 2 คน จำนวน 10 อำเภอ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการแสดงจากชมรมผู้สูงอายุอำเภอในจังหวัดจันทบุรี บูธจำหน่ายสินค้าจากผู้สูงอายุมากมาย และการรดน้ำดำหัวขอพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย