ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุอำเภอท่าใหม่ จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวระดับอำเภอท่าใหม่ ประจำปี 2559
18 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 790 อ่าน

วันที่ 17 เมษายน 2559 ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดหนองคัน ตำบลตะกาดเง้า อำเภอท่าใหม่ นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวระดับอำเภอท่าใหม่ ประจำปี 2559 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกาดเง้า และผู้สูงอายุภายในเขตอำเภอท่าใหม่ เข้าร่วมงาน ในการจัดงานในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ จะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น และเพื่อให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันงดงามที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีไทย ทั้งทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้มอบใบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุดีเด่นแต่ละตำบลอีกด้วย