ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองเวฬุ หมู่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
25 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,079 อ่าน

วันที่ 22 เมษายน 2559 เวลา10.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยนายอิทธิภณ เติมแต้ม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอขลุง และผู้นำท้องที่ผู้น้ำท้องถิ่น ชาวบ้านในตำบลบ่อและตำบลใกล้เคียง ลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองเวฬุ หมู่ 10 ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เชื่อมกับ หมู่ 6 ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เนื่องจากในพื้นนี้ดังกล่าว ชาวบ้านกำลังได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและน้ำเค็มไหลเข้าสู่คลองเวฬุ และประตูระบายน้ำมีสภาพชำรุด ทำให้น้ำเค็มจากจังหวัดตราดสามารถไหลเข้าสู่คลองเวฬุ ส่งผลให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้ไม่สามารถใช้น้ำจากคลองเวฬุในภาคการเกษตรได้ เบื้องต้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือโดยการสนับสนุนเครื่องจักรกล สร้างคันดินกั้นน้ำเค็ม และยังได้มีการขุดลอกขยายคลองเวฬุให้มีความลึก เพื่อสามารถกักเก็บน้ำได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะ ได้เดินทางไปสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำสำรองทุ่งสละ เพื่อเตรียมการรองรับปัญหาภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น หากปริมาณน้ำในคลองเวฬุลดน้อยลง จะนำน้ำจากแหล่งกักเก็บน้ำสำรองทุ่งสละมาใช่บรรเทาปัญหาภัยแล้งต่อไป