ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559
28 เม.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 901 อ่าน

วันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 “กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านใหม่อำเภอแหลมสิงห์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ณ ค่ายลูกเสือชั่่วคราวองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปริด อำเภอเเหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายทองแท้ บำรุงกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ เขต 1 และนายทินกร เลื่อมสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแหลมสิงห์ เขต 2 เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อีกทั้งเพื่อพัฒนาองค์กรลูกเสือชาวบ้านอำเภอแหลมสิงห์ ให้มีความเข้มแข็งและเสริมสร้างการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย