ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรระบบนิเวศและสัตว์ป่า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 1)
19 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 761 อ่าน

วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรระบบนิเวศและสัตว์ป่า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (รุ่นที่ 1) ณ ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยมี ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายศรชัย กะจะวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแก่งแมว เขต 1 เข้าร่วมพิธีเปิดดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอำเภอแก่งหางแมว โดยเป็นการจัดอบรมประชาชนในพื้นที่ อำเภอแก่งหางแมว จำนวน 3 รุ่นๆละ 220 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาระบบนิเวศของป่าไม้และการอยู่ร่วมกันของสัตว์ป่ากับประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งหางแมว อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะขยายผลสู่การเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง