ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ อำเภอแก่งหางแมว จัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรระบบนิเวศและสัตว์ป่า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน (รุ่น 2)
19 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 589 อ่าน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุม ที่ว่าการอำเภอแก่งหางแมว นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เดินทางไปเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรระบบนิเวศและสัตว์ป่า เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยมี นายเดชา แก้วมีกฤชญเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอแก่งแมว เขต 2 เข้าร่วมพิธีปิดดังกล่าว ซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และอำเภอแก่งหางแมว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาระบบนิเวศของป่าไม้ อีกทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันจะขยายผลสู่การเป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเอง