ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น \"หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม\" จากจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด
19 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 646 อ่าน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการอบรมโครงการเสริมสร้างความพร้อมแก่ท้องถิ่น "หลักสูตรกระบวนการเสริมสร้างผู้นำนักประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม" จากจังหวัดจันทบุรี ระยองและตราด โดยในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาเป็นประธานโครงการอบรมฯ การจัดโครงการอบรมฯ เพื่อรับฟังการเสนอปัญหาของผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ทำความเข้าใจ ตอบข้อสงสัยที่ประชาชนอยากทราบ เช่น ระบบยุติธรรม การถ่ายโอนอำนาจจากส่วนกลางมาสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น