ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี สนับสนุนเครื่องจักรกล ในการขุดลอกแนวคูน้ำชายแดน บริเวณหมู่ที่ 4 – 5 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
19 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 722 อ่าน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายธนภณ กิจกาณจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พลเรือตรี เธียรศิริ มนต์ไตรเวศย์ รองผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการขุดลอกแนวคูน้ำชายแดน บริเวณหมู่ที่ 4 – 5 ตำบลเทพนิมิต อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี มีความยาวกว่า 5 กิโลเมตร จากบ้านแหลมเชื่อมต่อบ้านบึงชนัง สำหรับการลงพื้นที่ขุดลอกคูน้ำชายแดนในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้งอยู่ในขณะนี้ อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในระยะยาวเนื่องจากในการขุดลอกคูน้ำในครั้งนี้ ได้ทำการขุดให้มีความลึกและกว้างเพื่อที่จะสามารถกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนได้มากยิ่งขึ้น และในอนาคตในพื้นที่ดังกล่าวได้เตรียมที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งจะเป็นเส้นทางที่สำคัญในการคมนาคมและขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างบ้านบึงชนังและบ้านแหลมได้ดียิ่งขึ้น