ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท ในการจัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ”
30 พ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 823 อ่าน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2559 ที่ว่าการอำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายเศรษฐพัฒน์ จรรยา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขต 1 นายพิพัฒน์ อินทร์เทศราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขต 2 และร.อ.หญิง สมจิต จึงตระกูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอสอยดาว เขต 4 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “ ประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2559 ” โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมงานประเพณีบุญบั้งไฟให้มีการสืบทอดต่อไป เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกร กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การประกวดขบวนรำเซิ้ง การประกวดบั้งไฟ อีกทั้งภายในงานได้มีพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาวและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก