ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การฝึกอบรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง
2 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,136 อ่าน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 น. ที่ห้องบุษราคัม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 การฝึกอบรมการบริหารผลการปฏิบัติราชการและการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง โดยมี นายอำนาจ ช่วงฉ่ำ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย ดร.ปวีณา จริยฐิติพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายอุลิศ สุจิระสกุล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมการอบรม ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุพนธ์ ฐิติวร หัวหน้างานบริหารทั่วไป นักส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชำนาญการ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง และบรรยาย เรื่องการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการรายบุคคล และการประเมินสมรรถนะ พร้อมทั้งทบทวนแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการ อีกด้วย