ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบริเวณ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมการวางแผนเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ
22 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 632 อ่าน

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 15.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำบริเวณ ตำบลบ่อ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อเตรียมการวางแผนเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำ สำหรับใช้ในภาคการเกษตร อุปโภคบริโภค และแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน