ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี ร่วมกับ สมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี
28 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 1,129 อ่าน

วันที่ 28 มิถุนายน เวลา 09.30 น. ที่ห้องทับทิมสยาม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี โดยมี พันตำรวจตรีชาตรี ชาวเมือง นายกสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาย พร้อมด้วย นายดนัย โชติวัชรานุรักษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอมะขาม ผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุ เข้าร่วมงาน ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชมรม ตลอดจนให้ทุกคนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้สูงอายุว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทำประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ และให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และความสำเร็จต่างๆ ในชีวิต ทั้งนี้ทางสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดจันทบุรี จำนวน 113,900 บาท ในการจัดโครงการในครั้งนี้ ซึ่งภายในงานมีงานมีการบรรยายหัวข้อ "ภารกิจการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน" และ "การเยี่ยมบ้านและดูแลสุขภาพที่บ้านของผู้สูงอายุ" อีกด้วย