ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เปิดการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
30 มิ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 846 อ่าน

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 น. ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 พร้อมด้วยนายเดชา แก้วมีกฤชญเดช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอแก่งหางแมว โดยมีนายสมปอง โสมภีร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี ในฐานะประธานชมรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน สำหรับการจัดการแข่งขันมหกรรมกรีฑาจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกนักกรีฑาตัวแทนจังหวัดจันทบุรี ที่มีความสามารถและศักยภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกรีฑาให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดจันทบุรี ให้มีร่างกายที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของบุคลากรให้ก้าวสู่มาตรฐานการแข็งขัน มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับชาติต่อไป