ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอและระดับจังหวัด “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระ ประจำปี 2559”
5 ก.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 832 อ่าน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องไพลิน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายคมจักร ถาวรวิริยะนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพและประชุมสัมมนาวันผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัว ระดับอำเภอและระดับจังหวัด “กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรมไหว้พระ ประจำปี 2559” โดยมี พันตำรวจตรีชาตรี ชาวเมือง นายกสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้สูงอายุเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา เข้าวัดปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านศีลธรรม จริยธรรม และคุณธรรม เกิดความเป็นสิริมงคล และให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน พร้อมศึกษาผลการดำเนินงานของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ ประจำจังหวัดในเขตภาคกลาง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดจันทบุรี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี จำนวน 370,965 บาท ทั้งนี้ทางผู้สูงอายุจากชมรมผู้สูงอายุในจังหวัดจันทบุรี จะเดินทางไปอบรมและศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ 5 – 8 กรกฎาคม 2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดราชบุรี