ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 “กิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน อำเภอสอยดาวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”
4 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 569 อ่าน

วันที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมอำเภอสอยดาว ตำบลปะตง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพลูกเสือชาวบ้านจังหวัดจันทบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 “กิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนลูกเสือชาวบ้าน อำเภอสอยดาวเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เขตอำเภอสอยดาว หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม โดยการอบรมในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อมุ่งพัฒนาประชาชนให้เป็นพลเมืองดี มุ่งสร้างสังคมให้เจริญก้าวหน้าเป็นองค์กรที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลแก้ไขปัญหาและความมั่นคงของชาติ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคมและเสริมสร้างความมั่นคงให้ท้องถิ่น