ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลฉมัน เพื่อสำรวจสภาพถนนสายคลองโป่ง-หนองสลุด ที่ได้รับการร้องเรียนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและความไม่สะดวก จากสภาพถนนที่ชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ
4 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 701 อ่าน

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี นายศิริพงษ์ ศรีงาม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดจันทบุรี นายพิทักษ์ ผดุงโภค นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลฉมัน และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลฉมัน เพื่อสำรวจสภาพถนนสายคลองโป่ง-หนองสลุด ที่ได้รับการร้องเรียนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนและความไม่สะดวก จากสภาพถนนที่ชำรุด เสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ได้นำเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจเพื่อเตรียมจัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขนาด ความกว้าง 6 เมตร ความยาว 1.1 กิโลเมตร สำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลฉมัน ให้ได้รับถนนที่มีความสภาพสมบูรณ์ในการสัญจรในชุมชน