ข่าวเด่นวันนี้ :

ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.จันทบุรี จัดกิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่
4 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ 865 อ่าน

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี” กิจกรรม “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รุ่นที่ 3” ณ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย นายทองแท้ บำรุงกิจ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเขต 1อำเภอแหลมสิงห์ นายทินกร เลื่อมสำราญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีเขต 2 อำเภอแหลมสิงห์ หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เข้าร่วม สำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน ให้เข้าใจและเข้าถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม